Declaraţie de confidenţialitate

1.Preambul: Această Declaraţie de Confidenţialitate se aplică informaţiilor privind datele personale care permit identificarea utilizatorilor Meteox, cu referire la condiţiile de colectare, procesare şi administrare a acestora de către posesorul sitului în cauză. Această Declaraţie de Confidenţialitate nu se extinde şi asupra relaţiei dintre utilizatorii Meteox şi oricare alt serviciu care nu este deţinut de Meteox şi asupra căruia Meteox nu exercită niciun tip de control. Meteox nu se face răspunzător pentru nicio daună survenită utilizatorului, ca urmare a vizitării sau folosirii acestui sit din proprie iniţiativă.

2.Colectarea şi Folosirea Datelor Personale: Există două situaţii în care Meteox colectează date personale care permit identificarea persoanelor

A. Atunci când utilizatorul vizitează Meteox.

B. Atunci când utilizatorul subscrie la unul sau mai multe servicii ale Meteox.

În timpul subscrierii, utilizatorului i se pot solicita următoarele informaţii de contact: nume, adresă, cod poştal, număr de telefon, număr de fax, ţara de origine şi adresa de e-mail; Meteox foloseşte aceste informaţii cu scopul de a furniza utilizatorului, în cele mai bune condiţii, serviciile oferite de sit şi de a-l informa cu privire la furnizarea de noi servicii.

3.Corectarea şi/sau Ştergerea Datelor Personale de Identificare: Meteox le dă utilizatorilor săi dreptul de a şterge, corecta sau actualiza informaţiile de contact, prin trimiterea unui e-mail. În plus, Meteox le oferă utilizatorilor săi opţiunea de a dezactiva temporar subscrierea la acest sit.

4.Divulgarea Datelor Personale de Identificare: Meteox garantează că nu va vinde, închiria sau face publice în niciun fel datele personale de identificare ale utilizatorilor săi unei terţe părţi. Meteox va divulga informaţii personale unei terţe părţi numai în cazul în care, fie utilizatorul îşi dă consimţământul în mod expres pentru o atare divulgare, fie dacă aceasta din urmă este necesară, în scopul satisfacerii cererilor utilizatorului. În plus, Meteox va divulga informaţii personale de identificare în cazul în care i se va cere aceasta prin Lege, ca urmare a unei citaţii judecătoreşti sau în cazul în care unul din utilizatori încalcă această Declaraţie de Confidenţialitate şi/sau Termenii şi Condiţiile de Utilizare a Meteox.

5.Cookies: Meteox poate utiliza cookies pentru identificarea utilizatorului ori de câte ori acesta vizitează situl, facilitându-i astfel accesul la sit. Cookies sunt mici fişiere electronice transferate de Meteox către hard disk-ul utilizatorului. Utilizatorii pot opta pentru acceptarea tuturor acestor cookies, pentru a fi anunţaţi atunci când un cookie este instalat sau pentru respingerea tuturor cookies prin simpla modificare a preferinţelor browser-ului.

6.Adrese IP: Adresele IP ale utilizatorilor pot fi stocate şi folosite numai în scopuri statistice.

7.Protecţia minorilor: În principiu, Meteox nu colectează date personale de identificare de la minori. Totuşi, Meteox nu se află în postura de a verifica vârsta reală a utilizatorilor săi. De aceea, Meteox nu poate fi făcut răspunzător pentru vizitarea sitului sau subscrierea minorilor la acesta. Meteox va şterge toate datele personale de identificare furnizate de minori imediat, după primirea unei înştiinţări în această privinţă. În ciuda celor menţionate anterior, Meteox le recomandă stăruitor părinţilor şi tutorilor să supravegheze copiii şi folosirea Internetului de către aceştia.

8.Angajamentul privind securitatea datelor personale de identificare: Meteox respectă o politică de protecţie a datelor dumneavoastră personale. Prin urmare, Meteox are instalate mecanisme de protejare a informaţiilor cu caracter personal furnizate sitului de către utilizatori. Totuşi, Meteox nu poate garanta că transmiterea nu va fi interceptată ilegal sau că datele personale de identificare nu vor fi accesate ilegal de terţe părţi.

9.Divizibilitate: În cazul în care una dintre dispoziţiile acestui acord devine ilegală, nulă sau lipsită de valabilitate juridică, legalitatea, validitatea şi eficienţa juridică a restului dispoziţiilor acesteia nu vor fi afectate sau diminuate în niciun fel.

10.Limba: Limba acestui acord este engleza. În cazul unei incompatibilităţi între versiunea engleză şi varianta tradusă a acesteia, va prevala versiunea în limba engleză.

11.Schimbarea termenilor de utilizare: Meteox îşi rezervă dreptul de a modifica prezenta Declaraţie de Confidenţialitate după înştiinţarea utilizatorilor. Folosirea în continuare de către utilizatori a sitului, ulterior afişării respectivei modificări aduse Declaraţiei de Confidenţialitate, implică acceptul dat de utilizatori în legătură cu respectivele modificări.

Utilizatorii sunt rugaţi să nu folosească situl Meteox în cazul în care nu sunt de acord cu această Declaraţie de Confidenţialitate.

4.Alertele prin e-mail: Prin subscrierea la serviciul de alerte prin e-mail al Meteox, utilizatorii acceptă ca serviciul de alerte să înceapă în decurs de şapte (7) zile. Informaţiile, produsele şi serviciile sunt furnizate pe principiul „ca atare” şi al „disponibilităţii” şi pot fi furnizate cu frecvenţă redusă sau pot fi suspendate periodic. Meteox îşi rezervă în mod expres dreptul de a suspenda sau de a încheia în orice moment subscripţiile utilizatorilor la alertele prin e-mail fără nicio notificare sau explicaţie ulterioară. Toate drepturile de proprietate intelectuală, inclusiv cele de copyright, asupra conţinutului prezentat în alertele prin e-mail aparţin Meteox. Prin urmare, toate drepturile sunt rezervate.

5.Echipamentul: Este în întregime în sarcina utilizatorului obţinerea şi întreţinerea echipamentului necesar accesării şi utilizării acestui sit (de ex. linii telefonice, hardware, etc.). Totuşi, Meteox îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment echipamentul necesar accesării şi utilizării acestui sit, fără înştiinţare prealabilă. Toate taxele terţelor părţi (de ex. taxele Furnizorilor Serviciului de Internet) pentru accesarea şi utilizarea acestui sit vor fi suportate de către utilizatori.

6.Conexiuni (link-uri) către alte situri: Meteox conţine link-uri către alte situri. Meteox nu exercită şi nici nu se află în postura de a exercita vreun tip de control privind funcţionarea, conţinutul, politica de protecţie a datelor personale, posibile încălcări ale legii copyright-ului, precum şi în ceea ce priveşte calitatea şi cantitatea informaţiilor şi a serviciilor furnizate de acele situri. Utilizatorii trebuie să se adreseze acestor situri în cazul apariţiei oricărei probleme în timpul vizitării sau folosirii siturilor în cauză. Meteox nu se face în niciun fel garant, nici responsabil pentru conţinutul acestor situri.

7.Anunţuri publicitare: Meteox postează material publicitar şi conţine adesea link-uri către paginile de publicitate ale clienţilor. Meteox nu exercită şi nici nu se află în postura de a exercita vreun tip de control privind conţinutul acestor anunţuri publicitare, a bannerelor sau a reclamelor pop-up, a politicii de protecţie a datelor personale sau a posibilelor încălcări ale legii copyright-ului. Utilizatorii trebuie să se adreseze direct clienţilor de publicitate cu privire la orice problemă survenită în timpul vizitării sau utilizării acestor situri. Meteox nu se face în niciun fel garant, nici responsabil pentru conţinutul anunţurilor publicitare postate pe sit sau pentru conţinutul siturilor clienţilor de publicitate. Mai mult, Meteox nu se face responsabil pentru nicio legătură a utilizatorului cu vreo terţă parte – furnizori de servicii cărora li se face reclamă prin intermediul sitului Meteox sau care sunt legaţi de acesta, şi nici pentru vreun acord comercial ce poate rezulta din această legătură.

8.Conţinuturile ce aparţin unor terţe părţi: Meteox poate posta informaţii, date, conţinut scris, grafică trimise de utilizatorii săi. Acest material, care poate fi postat public sau trimis confidenţial, este în întregime responsabilitatea posesorului. Meteox nu se face răspunzător pentru nicio eroare şi/sau omisiune pe care materialul o poate conţine, nici pentru vreun prejudiciu pe care utilizatorul îl poate suferi ca urmare a folosirii acestui material. Meteox nu se face răspunzător, iar utilizatorii sunt de acord să nu posteze niciun fel de material obscen, vulgar, indecent sau ofensator, nici materiale care au un caracter defăimător, abuziv sau intruziv în ceea ce priveşte drepturile la intimitate şi publicitate, încălcarea legii copyright-ului, sau materiale ilegale. În plus, Meteox nu se face răspunzător pentru niciun material postat sau transmis de utilizatori, care încurajează conduite ce pot constitui un delict, ce angajează răspunderea civilă sau care încalcă legea. Utilizatorii sitului înţeleg şi recunosc caracterul internaţional al Internetului şi, prin urmare, sunt de acord să respecte regulile deontologice specifice fiecărui stat.

9.Monitorizarea: Meteox dispune oricând de dreptul de a refuza postarea sau de a elimina orice material furnizat sitului sau postat pe acesta. Meteox are dreptul de a elimina orice material pe care situl, la aprecierea sa, îl consideră a fi în contradicţie cu prevederile în cauză, cu alte cuvinte contestabil.

10.Despăgubiri: Utilizatorii sunt de acord să protejeze, să despăgubească şi să asigure situl Meteox şi pe proprietarul, angajaţii, filialele sau reprezentanţii săi împotriva oricăror cereri, pretenţii, acţiuni, daune, costuri, obligaţii, pierderi şi cheltuieli (inclusiv onorariile avocaţilor) rezultate în urma folosirii acestui sit de către aceştia.

11.Protecţia datelor: Există anumite cazuri în care utilizatorului i se cer, în beneficiul acestuia, informaţii cu caracter personal. Aceste informaţii sunt folosit de Meteox, iar acesta se angajează să nu comunice aceste informaţii unor terţe părţi. Pentru mai multe detalii privind folosirea şi procesarea acestor informaţii consultaţi Declaraţia noastră de Confidenţialitate.

12.Schimbarea termenilor de utilizare: Meteox îşi rezervă dreptul de a schimba sau de a modifica oricând termenii şi condiţiile de utilizare a acestui sit, parţial sau integral, cu sau fără aviz prealabil. Utilizarea în continuare de către utilizatori a sitului, ulterior afişării respectivei schimbări sau modificări aduse termenilor şi condiţiilor de utilizare, implică darea acceptul utilizatorilor pentru respectivele modificări.

13.Generalităţi: Aceste condiţii de utilizare sunt rezultatul deplinului acord între părţi cu privire la utilizarea sitului Meteox şi sunt ulterioare oricăror acorduri prealabile, scrise sau verbale, cu privire la chestiunea în cauză. Nici o renunţare, în numele oricăreia dintre părţi, legată de orice încălcare sau de neîndeplinire a obligaţiilor menţionate mai jos nu va fi luată în considerare drept temei pentru nicio încălcare sau neîndeplinire a obligaţiilor, fie acestea precedente sau ulterioare. Titlurile paragrafelor sunt introduse convenţional şi nu afectează interpretarea acestor Termeni şi Condiţii de Utilizare.

14.Divizibilitate: În cazul în care una din dispoziţiile acestui acord devine ilegală, nulă sau lipsită de valabilitate juridică, legalitatea, validitatea şi eficienţa juridică a restului dispoziţiilor acestuia nu vor fi afectate sau diminuate în niciun fel.

Privacy

Meteox is committed to protecting the privacy of visitors to its meteox website(s) and is highly aware of the importance of doing this. It treats all visitors’ personal information with utmost confidence and care. Meteox is part of The Meteo Company BV.

Click Behaviour
The website Meteox stores all general visitor data without identifying the visitor, such as the most visited pages. The purpose of this is to optimize the website layout. This data may also be used to help put more specific information on the site. In this way Meteox can further improve its personal service to you.

Use of Cookies
In offering its services, Meteox uses cookies on its website www.meteox.com. This is a small, simple file containing data that is stored on the hard disk of your computer or in your browser session. The session-cookie doesn’t contain any personal data and is only used to make the use of the website www.meteox.com easier for you. In addition to this, Meteox also uses a special cookie on the www.meteox.com website. The use of this cookie allows our website to recognize you the next time you visit. With the help of this cookie the site can be specially adjusted to suit you; a tool that makes the use of the site easier and more pleasurable. Even if you have blocked the use of cookies in your browser, you can still visit most parts of the website.

More on Cookies at: aboutcookies.org and Google & Cookies

Questions
If you have a question or remark concerning our privacy policy, then you can submit this to us.

Changes to Private Policy
Meteox reserves the right to change the contents of its privacy statement. It is therefore advisable to regularly check the privacy statement.

Radar România și Europa!

Radarul de tip meteorologic este folosit pentru a identifica localizarea si deplasarea precipitatiilor, a estima tipul acestora (ploaie, zapada, grindina etc.) si a prognoza pozitia si intensitatea lor viitoare.

Conditii de utilizare

Mobil:

Aplicația Android și iOS, radar și satelite pe telefon mobil!

Weather stations în România  

vremea temp. ploaie (mm.)
Arad noros 26,6 0
Bacău senin 27,2 0
Baia Mare cer parţial noros 25,5 0
Baia Mare cer parţial noros 22,0 0
Botoşani senin 25,7 0
Brăila senin 29,2 0
Braşov senin 28,1 0
Bucharest senin 29,7 0
Buzău senin 28,9 0
Cluj-Napoca senin 26,4 0
Constanţa senin 22,6 0
Craiova noros 25,1 0
Drobeta-Turnu Severin noros 20,6 0,1
vremea temp. ploaie (mm.)
Focşani cer parţial noros 27,2 0
Galaţi cer parţial noros 28,4 0,2
Iaşi cer parţial noros 27,6 0
Oradea senin 25,7 0
Piatra Neamţ cer parţial noros 22,4 0
Piteşti cer parţial noros 26,5 0
Ploieşti senin 28,0 0
Râmnicu Vâlcea cer parţial noros 25,1 0
Satu Mare cer parţial noros 28,1 0
Sibiu senin 27,1 0
Suceava senin 25,2 0
Târgu-Mureş senin 27,2 0
Timişoara noros 25,1 0